Selecteer een pagina

NACHT
LEVEN

LEEFBAAR

 

 

 

Het nachtleven weer leefbaar maken door
Smart D(ist)ancing.

DOEL

Smart Dancing is opgericht uit noodzaak; niemand wil restricties op uitgaan of mensen uitsluiten. Goede, elegante oplossingen zijn er nu helaas niet, dit is de minst kwade. Als we uit principe liever iedereen thuis opsluiten, dan moeten we wel beseffen dat de rekening hiervoor is dat er massaontslagen volgen, jongeren onnodig vereenzamen en dat bedrijven zinloos failliet gaan. Dit kunnen we voorkomen.

Hoe kunnen we weer een nachtleven creëren in Nederland ?

1. Maximum leeftijd

2.Temperatuur meting

3. Minder bezoekers 

4. Voorverkoop

Bijvoorbeeld een maximumleeftijd van 24 jaar omdat deze groep een zeer laag risico loopt en zich sociaal moet ontwikkelen.

1. Tussen de 18-24 jaar zijn er 0 sterfgevallen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken (update: 24 juli, 2020)

2. Jongeren van 18-24 jaar vormen slecht 8% van de totale bevolking.     https://www.opendata.cbs.nl  

Iedere gast wordt iedere keer dat hij een locatie betreedt gecontroleerd op koorts. Bij verhoging wordt hem de toegang geweigerd en wordt hij verzocht weer huiswaarts te gaan. 

Koorts is de grootste indicator van het coronavirus.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19)

Met bijvoorbeeld 50% van het maximale toegestane aantal bezoekers binnen creëren we ruimte om afstand te houden. Zo willen we jongeren op een verantwoorde, veilige manier hun sociale ontwikkeling laten doorlopen.

Zonder vooraf gekocht kaartje is er geen toegang, en heeft het dus geen zin je naar de stad te begeven. Dit om ervoor te zorgen dat er geen jongeren de stad in komen die vervolgens niet naar binnen kunnen en om te zorgen dat jongeren elkaar buiten niet opzoeken.

5. Ruimere openingstijden

6. Lucht
behandeling

7. Mobiliteit

8. Voorlichting

Om ervoor te zorgen dat jongeren toch hun moment kunnen vinden zullen we maatwerk leveren met onze openingstijden. Dit voorkomt dat er op ieder moment mensen zonder kaarten toch de stad in trekken op zoek naar een plek, waardoor ongewenste situaties ontstaan.

Om uit te sluiten dat er via recirculatie van lucht (aerosolen) verspreiding kan plaatsvinden wordt er overal gebruik gemaakt van systemen die:

1. Lucht van buiten naar binnen blazen

2. Lucht van binnen naar buiten afzuigen.

Om het openbaar vervoer niet extra te belasten en verspreiding door reizen niet in de hand te werken, bieden we de tickets slechts aan, aan jongeren die woonachtig zijn in een nader te bepalen straal (bijvoorbeeld 10km) om de uitgaansgelegenheid.

Voorlichting en eigen verantwoordelijkheid zijn essentieel bij het laten slagen van elk beleid. Jongeren zullen moeten kiezen: dagelijks naar de Albert Heijn en vrienden zien, of hun grootouders bezoeken; een keer een restaurant/café bezoeken, of helpen in de zorg.  

9. Disposables 

10. Extra hygiene

11. Pin-only 

12. Check aan de voorkant

Om verspreiding via glaswerk uit te sluiten zullen we werken met PET-disposables die we bij de bar inzamelen en apart aanbieden aan onze afvalverwerkers waardoor we een homogene afvalstroom hebben.

Er worden extra schoonmaak protocollen ingericht om met een verhoogde frequentie alles waarmee gasten in contact komen te desinfecteren.

Om verspreiding via geld en/of handcontact te vermijden kan er alleen met de pin, contactloos betaald worden.

 

Check aan de voorkant neemt veel risico’s weg en het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Bij ieder kaartje wat verkocht wordt moet een questionnaire ingevuld worden, waarbij de gast actief moet aanvinken dat hij symptoomvrij is.

13. Registratie bezoekers 

Jongeren krijgen alleen via een pas (app) toegang. Via deze beveiligde, niet publiekelijk inzichtelijke data kunnen contacten achterhaald worden.

 

Hoe kunnen we weer een nachtleven creëren in Nederland ?

Hoe kunnen we weer een nachtleven 
creëren in Nederland ?

1. Maximum leeftijd 

Bijvoorbeeld een maximumleeftijd van 24 jaar omdat deze groep een zeer laag risico loopt en zich sociaal moet ontwikkelen.

1. Tussen de 18-24 jaar zijn er 0 sterfgevallen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken (update: 7 mei, 2020)

2. Jongeren van 18-24 jaar vormen slecht 8% van de totale bevolking.     https://www.opendata.cbs.nl  

2.Temperatuur meting

Iedere gast wordt iedere keer dat hij een locatie betreedt gecontroleerd op koorts. Bij verhoging wordt hem de toegang geweigerd en wordt hij verzocht weer huiswaarts te gaan. 

Koorts is de grootste indicator van Corona, in 88% van de gevallen uit dit symptoom zich.  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19)

3. Minder bezoekers 

Met bijvoorbeeld 50% van het maximale toegestane aantal bezoekers binnen creëren we ruimte om afstand te houden. Zo willen we jongeren op een verantwoorde, veilige manier hun sociale ontwikkeling laten doorlopen.

4. Voorverkoop

Zonder vooraf gekocht kaartje is er geen toegang, en heeft het dus geen zin je naar de stad te begeven. Dit om ervoor te zorgen dat er geen jongeren de stad in komen die vervolgens niet naar binnen kunnen en om te zorgen dat jongeren elkaar buiten niet opzoeken.

1. Maximum leeftijd

2.Temperatuur meting

3. Minder bezoekers 

4. Voorverkoop

5. Ruimere openingstijden

Om ervoor te zorgen dat jongeren toch hun moment kunnen vinden zullen we maatwerk leveren met onze openingstijden. Dit voorkomt dat er op ieder moment mensen zonder kaarten toch de stad in trekken op zoek naar een plek, waardoor ongewenste situaties ontstaan.

6. Lucht
behandeling

Om uit te sluiten dat er via recirculatie van lucht (aerosolen) verspreiding kan plaatsvinden wordt er overal gebruik gemaakt van systemen die:

1. Lucht van buiten naar binnen blazen

2. Lucht van binnen naar buiten afzuigen.

7. Mobiliteit

Om het openbaar vervoer niet extra te belasten en verspreiding door reizen niet in de hand te werken, bieden we de tickets slechts aan, aan jongeren die woonachtig zijn in een nader te bepalen straal (bijvoorbeeld 10km) om de uitgaansgelegenheid.

8. Voorlichting

Voorlichting en eigen verantwoordelijkheid zijn essentieel bij het laten slagen van elk beleid. Jongeren zullen moeten kiezen: dagelijks naar de Albert Heijn en vrienden zien, of hun grootouders bezoeken; een keer een restaurant/café bezoeken, of helpen in de zorg.  

Om ervoor te zorgen dat jongeren toch hun moment kunnen vinden zullen we maatwerk leveren met onze openingstijden. Dit voorkomt dat er op ieder moment mensen zonder kaarten toch de stad in trekken op zoek naar een plek, waardoor ongewenste situaties ontstaan.

Om uit te sluiten dat er via recirculatie van lucht (aerosolen) verspreiding kan plaatsvinden wordt er overal gebruik gemaakt van systemen die:

1. Lucht van buiten naar binnen blazen

2. Lucht van binnen naar buiten afzuigen.

Om het openbaar vervoer niet extra te belasten en verspreiding door reizen niet in de hand te werken, bieden we de tickets slechts aan, aan jongeren die woonachtig zijn in een nader te bepalen straal (bijvoorbeeld 10km) om de uitgaansgelegenheid.

Voorlichting en eigen verantwoordelijkheid zijn essentieel bij het laten slagen van elk beleid. Jongeren zullen moeten kiezen: dagelijks naar de Albert Heijn en vrienden zien, of hun grootouders bezoeken; een keer een restaurant/café bezoeken, of helpen in de zorg.  

9. Disposables

Om verspreiding via glaswerk uit te sluiten zullen we werken met PET-disposables die we bij de bar inzamelen en apart aanbieden aan onze afvalverwerkers waardoor we een homogene afvalstroom hebben.

10. Extra hygiene

Er worden extra schoonmaak protocollen ingericht om met een verhoogde frequentie alles waarmee gasten in contact komen te desinfecteren.

11. Pin-only  

Om verspreiding via geld en/of handcontact te vermijden kan er alleen met de pin, contactloos betaald worden.

 

12. Check aan de voorkant

Check aan de voorkant neemt veel risico’s weg en het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Bij ieder kaartje wat verkocht wordt moet een questionnaire ingevuld worden, waarbij de gast actief moet aanvinken dat hij symptoomvrij is.

13. Registratie Bezoekers

Jongeren krijgen alleen via een pas (app) toegang. Via deze beveiligde, niet publiekelijk inzichtelijke data kunnen contacten achterhaald worden.

9. Disposables

10. Extra hygiene

11. Pin-only 

12. Check aan de voorkant

Om verspreiding via glaswerk uit te sluiten zullen we werken met PET-disposables die we bij de bar inzamelen en apart aanbieden aan onze afvalverwerkers waardoor we een homogene afvalstroom hebben.

Er worden extra schoonmaak protocollen ingericht om met een verhoogde frequentie alles waarmee gasten in contact komen te desinfecteren.

Om verspreiding via geld en/of handcontact te vermijden kan er alleen met de pin, contactloos betaald worden.

 

Check aan de voorkant neemt veel risico’s weg en het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Bij ieder kaartje wat verkocht wordt moet een questionnaire ingevuld worden, waarbij de gast actief moet aanvinken dat hij symptoomvrij is.

Hoe kunnen we weer een nachtleven creëren in Nederland ?

1. Maximum leeftijd

Bijvoorbeeld een maximumleeftijd van 24 jaar omdat deze groep een zeer laag risico loopt en zich sociaal moet ontwikkelen.

1. Tussen de 18-24 jaar zijn er 0 sterfgevallen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken (update: 7 mei, 2020)

2. Jongeren van 18-24 jaar vormen slecht 8% van de totale bevolking.     https://www.opendata.cbs.nl  

2.Temperatuur meting

Iedere gast wordt iedere keer dat hij een locatie betreedt gecontroleerd op koorts. Bij verhoging wordt hem de toegang geweigerd en wordt hij verzocht weer huiswaarts te gaan. 

Koorts is de grootste indicator van Corona, in 88% van de gevallen uit dit symptoom zich.  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19)

3. Minder bezoekers 

Met bijvoorbeeld 50% van het maximale toegestane aantal bezoekers binnen creëren we ruimte om afstand te houden. Zo willen we jongeren op een verantwoorde, veilige manier hun sociale ontwikkeling laten doorlopen.

4. Voorverkoop

Zonder vooraf gekocht kaartje is er geen toegang, en heeft het dus geen zin je naar de stad te begeven. Dit om ervoor te zorgen dat er geen jongeren de stad in komen die vervolgens niet naar binnen kunnen en om te zorgen dat jongeren elkaar buiten niet opzoeken.

5. Ruimere openingstijden

Om ervoor te zorgen dat jongeren toch hun moment kunnen vinden zullen we maatwerk leveren met onze openingstijden. Dit voorkomt dat er op ieder moment mensen zonder kaarten toch de stad in trekken op zoek naar een plek, waardoor ongewenste situaties ontstaan.

6. Lucht
behandeling

Om uit te sluiten dat er via recirculatie van lucht (aerosolen) verspreiding kan plaatsvinden wordt er overal gebruik gemaakt van systemen die:

1. Lucht van buiten naar binnen blazen

2. Lucht van binnen naar buiten afzuigen.

7. Mobiliteit

Om het openbaar vervoer niet extra te belasten en verspreiding door reizen niet in de hand te werken, bieden we de tickets slechts aan, aan jongeren die woonachtig zijn in een nader te bepalen straal (bijvoorbeeld 10km) om de uitgaansgelegenheid.

8. Voorlichting

Voorlichting en eigen verantwoordelijkheid zijn essentieel bij het laten slagen van elk beleid. Jongeren zullen moeten kiezen: dagelijks naar de Albert Heijn en vrienden zien, of hun grootouders bezoeken; een keer een restaurant/café bezoeken, of helpen in de zorg.  

9. Disposables

Om verspreiding via glaswerk uit te sluiten zullen we werken met PET-disposables die we bij de bar inzamelen en apart aanbieden aan onze afvalverwerkers waardoor we een homogene afvalstroom hebben.

10. Extra hygiene

Er worden extra schoonmaak protocollen ingericht om met een verhoogde frequentie alles waarmee gasten in contact komen te desinfecteren.

11. Pin-only 

Om verspreiding via geld en/of handcontact te vermijden kan er alleen met de pin, contactloos betaald worden.

 

12. Check aan de voorkant

Check aan de voorkant neemt veel risico’s weg en het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Bij ieder kaartje wat verkocht wordt moet een questionnaire ingevuld worden, waarbij de gast actief moet aanvinken dat hij symptoomvrij is.

13. Registratie bezoekers 

Jongeren krijgen alleen via een pas (app) toegang. Via deze beveiligde, niet publiekelijk inzichtelijke data kunnen contacten achterhaald worden.

 

De huidige situatie is niet werkbaar.

1. Rijen buiten het terrein zijn niet beheersbaar.

2. Toestroom naar de stad is niet beheersbaar.

3. Jongeren horen zich juist sociaal te ontwikkelen. Hier past een 1,5-meterregeling niet bij, de ontwikkeling staat nu stil.

4. Binnen niet te controleren, mensen staan niet op één plek.

5. Deze regeling werkt illegale feesten in de hand bij jongeren.

6. Deze regeling zet aan tot het zoeken van alternatieve uitlaatkleppen bij jongeren, zoals vandalisme.

Waarom worden studenten extra hard getroffen door de huidige maatregelen?

1. Zij lopen studievertraging op.

2. Ze worden op kosten gejaagd door die studievertraging.

3. Ze raken hun bijbaantje kwijt door de maatregelen.

4. Ze zitten opgesloten op 10 m2.

5. Ze bevinden zich in de “moratoriumfase”: sociale interactie is hierbij cruciaal.

6. Meer dan 50% van de jongeren tussen de 18 en 25 voelt zich eenzamer door de maatregelen. Dit is hoger dan bij elke andere leeftijdsgroep. (peiling, die I&O Research tussen 26 en 30 maart hield)

Dit initiatief wordt ondersteund door jouw favoriete bar/club/uitgaansgelegenheid. 

Dit initiatief wordt ondersteund door jouw favoriete bar/club/
uitgaans-
gelegenheid. 

Volg ons op sociale media